Dissabte, 21 de Maig de 2022
 
 
subscriure's
Nom:
Cognoms:
Entitat:
Càrrec:
Telèfon:
Fax:
e-Mail:
Comentaris:
(*) Els elements en negreta són obligatoris
 
 
avís legal

L'FMC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol•licitades per a l'alta i el control de les subscripcions, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades i que en cap cas s'utilitzaran amb una altra finalitat. Igualment us recordem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel•lació:
enviant un correu a fmc@fmc.cat
per fax 93.310.71.03
per telèfon 93.310.44.04
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | fmc@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03