validació usuari codi cerca novetats subscripcions contactar concordances generar texts
Cerca Avançada (només per a usuaris validats)
El motor de cerca avançada permet obtenir relacions de normes amb articles que continguin els termes, paraules o expressions que ens interessi localitzar. Un cop efectuada la cerca, el resultat sempre serà una relació de disposicions a les quals hem d'entrar per poder llegir el contingut. En el text dels articles i concordances apareixeran remarcats les paraules, frases o expressions que s'hagin indicat a la cerca.
Presentació dels resultats d'una cerca
1 El resultat d'una cerca presenta una primera llista de normes que contenen algun text que compleix l'ordre de la cerca sol•licitada.
2 A cada norma hi haurà una segona relació dels articles concrets que responen a la cerca efectuada. Clicant una d'aquestes parts es veu el seu contingut i les concordances i enllaços. També des d'aquí hi ha l'opció de tornar a la relació dels resultats de la cerca.
3 Quan s'accedeix a una part del codi a partir d'una recerca sempre hi ha la possibilitat de retornar a la relació de resultats amb l'opció que apareix a pantalla anomenada resultats cerca.
 
S'ofereixen diverses opcions i possibilitats de cerca

Opcions d'ubicació de les paraules
1 Per paraula sencera, s'entén que es cerquen tots els documents que inclouen aquesta paraula.
Exemple: taxa
2 Per frase exacta, s'entén que es cerquen tots els documents que contenen aquesta expressió en la seva totalitat i no cada una de les paraules separadament. Exemple: sòl programat.
Per contra, si no utilitzem l'opció de "frase sencera" es cercarà la totalitat de documents que continguin alguna de les paraules incloses en la frase o expressió que s'ha escrit.
Exemple: sòl programat = sòl, programat (totes dues paraules)
3 Per qualsevol ubicació, s'entén que es cerquen els documents on la paraula escrita pot formar part d'una expressió o d'una altra paraula.
Exemple: prova = provable, aprovar, aprovació, etc.
4 Per inici de paraula, s'entén que es cerquen els documents on la paraula escrita pot trobar-se a l'inici d'altres paraules.
Exemple: municipal = municipals, municipalistes, municipalitats, etc.
 
Opcions o criteris lògics

1 TOTES LES PARAULES. Es cercaran documents on hi hagin, juntes o per separat, totes les paraules que s'hagin indicat.
Exemple: els municipis afectats = "els agents forestals visitaran aquells municipis que hagin estat afectats per les plagues de" .
2 ALGUNA DE LES PARAULES. Es cercaran els documents on aparegui almenys una de les paraules que s'han escrit.
Exemple: els municipis afectats = "els" o "municipis" o "afectats".
3 CAP D'AQUESTES PARAULES. Es cercaran els documents on no apareguin cap de les paraules que s'hagin escrit.
Exemple: els municipis afectats = "El president dictarà l'ordre del dia de la sessió".
 
Localitzar articles
  Existeix l'opció pràctica d'anar a un determinat article d'una norma  Exemple: Article 105 del Decret 140/1988, de 24 de maig
1 A la part inferior de la secció de Cerca Avançada hi ha el Localitzador d'Articles
2 Seleccionar una norma del Codi al menú desplegable
3 Introduir el número de l'article
4 Ordenar la cerca
5 Apareix l'article desitjat amb les seves concordances legals i els enllaços.
Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 080003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03